Co nas wyróżnia

  • Posiadamy 15-letnie doświadczenie w rachunkowości, prawie podatkowym i prawie pracy,
  • Cel, który obrałyśmy na początku działalności to komfort, bezpieczeństwo i zaufanie Podatników. Do tej pory zaufało nam już ponad 70 firm. Wciąż pracujemy z Podatnikami, którzy byli z nami gdy zaczynałyśmy.  Są oni największym źródłem rekomendacji dla świadczonych usług,
  • Jako Doradcy podatkowi, mamy  ustawowy obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Mają Państwo pewność iż wszystkie dane i informacje powierzone w związku ze świadczeniem czynności doradczych, nie mogą być ujawnione osobom trzecim. Zachowanie tajemnicy zawodowej jest nieograniczone w  czasie – trwa także po wygaśnięciu umowy z klientem,
  • Jako Doradcy podatkowi mamy obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych. Zgodnie z zasadami etyki zawodowej, na  Państwa żądanie, mamy obowiązek okazania aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC. My polisę ubezpieczenia OC zawarłyśmy z HDI Gerling Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
  • Posiadamy wymagane do wykonywania czynności doradczych i księgowych uprawnienia: wpisy na listę doradców podatkowych oraz certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wgląd do wymienionych wyżej dokumentów znajduje się w podstronie CERTYFIKATY,
  • Wciąż podnosimy kwalifikacje, wysoki poziom usług doradcy podatkowego gwarantuje obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, weryfikowany przez samorząd zawodowy. Doradca podatkowy musi na bieżąco doskonalić swoją wiedzę, co jest szczególnie ważne w przypadku podlegającego ciągłym zmianom, prawa podatkowego. Informację  o udziałach w szkoleniach, konferencjach i innych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych przekazujemy na bieżąco, w podstronie AKTUALNOŚCI,

W pracy korzystamy z zasobów serwisu podatkowo-prawnego:

 

 

Współpracujemy z :

    


   

 

Kontakt z nami

*
*

+48 32 419 20 56

biuro czynne od 9oo-15oo
od poniedziałku do piątku

x Informacja o plikach Cookies
Strona, na której się znajdujesz używa plików cookies. Są one stosowane w celu utrzymania serwisu oraz jego funkcjonalności w odpowiedniej jakości. W celu usprawnienia działania serwisu na stronie wykorzystywany jest google analitics. Jeżeli nie zezwalasz na używanie plików cookies, wybierz odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce.
© 2019 Spółka K&K Bogumiła Karwacka, Zofia Kołodziejska Doradcy Podatkowi s.c.
ul. Słowackiego 6, 47-420 Kuźnia Raciborska
Wszelkie prawa zastrzeżone.